Grupa Producentów Warzyw
PRIMAVEGA Sp. z o.o.

Wróblewo Osiedle 14
09-152 Naruszewo
Polska

+48 23 306 70 00
sekretariat@primavega.com.pl
handel@primavega.com.pl
www.primavega.com.pl

Jak do nas dojechać?

Grupa Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o. z siedzibą: Wróblewo – Osiedle 14, 09-152 Naruszewo
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000364203
Kapitał zakładowy: 10 000 000,00 zł opłacony w całości • NIP 5671886559 • REGON 142551081