Jesteśmy młodą i dy­na­micz­nie ro­z­wijającą się Grupą Pro­du­centów Warzyw. Wie­rzymy, że suk­ces fir­my w dużej mie­rze za­leży od pra­cow­ników, ich za­an­gażowania i sa­tys­fak­cji z wy­ko­nywanej pra­cy. Dlatego stwarzamy na­szym pra­cow­nikom możliwość ro­z­woju za­wodowe­go i wspie­ramy ich w ro­z­wija­niu kom­peten­cji niezbędnych do wy­ko­nywania po­wie­rzonych obo­wiązków. Staramy się za­pew­niać pa­kie­ty sz­ko­leń wewnętrz­nych i zewnętrz­nych do­pa­so­wane do kon­kret­nych po­trzeb.
Za­prasza­my do za­po­zna­nia się z pro­fi­lem na­szej fir­my: prima­vega.com.pl

Aktualne oferty pracy

Poszukujemy osób na stanowiska

W celu zapoznania się ofertą prosimy kliknąć w tytuł

Specjalista/Specjalistka ds. kadr

Miejsce pracy: Wróblewo Osiedle, gm. Naruszewo

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy oraz innymi formami zatrudnienia
 • Rozliczanie czasu pracy pracowników
 • Sporządzanie dokumentów do ZUS, GUS, PEFRON, US
 • Przygotowywanie zestawień, statystyk i raportów dotyczących zatrudnienia
 • Monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy, regulacjach dotyczących tematyki ubezpieczeń społecznych i przekładanie ich na codzienną praktykę
 • Bieżąca obsługa pracowników
 • Monitorowanie ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP
 • Współpraca z firmami szkoleniowymi w zakresie realizacji firmowego planu szkoleń
 • Obsługa ZFŚS
 • Udział w procesie zatrudniania cudzoziemców, współpraca z PUP, urzędami gminy

Od kandydata oczekujemy:

 • Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy i zagadnień z zakresu tematyki ubezpieczeń społecznych
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalisty ds.kadr w firmie produkcyjnej lub w APT
 • Mile widziana znajomość programu COMARCH OPTIMA
 • Doskonała organizacja pracy własnej
 • Chęć dalszego rozwoju
 • Prawo jazdy kat. B
 • Wysoka kultura osobista i chęć współpracy z dużą grupą ludzi

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Prywatną opiekę medyczną finansowaną przez Pracodawcę
 • Ubezpieczenie na życie finansowane przez Pracodawcę
 • Karty MultiSport
 • Świąteczne karty podarunkowe
 • Świadczenia z ZFŚS
 • Podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach
CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@primavega.pl w tytule wpisując nazwę stanowiska. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Na dokumentach prosimy umieścić oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm. )”

Pracownik ds. nawodnień

Miejsce pracy: Wróblewo okolice Gminy Naruszewo powiat płoński

Od kandydata oczekujemy:

 • Doświadczenia w pracy z urządzeniami nawodnieniowymi i melioracyjnymi
 • Umiejętności obsługi filtrów i stacji uzdatniania wody
 • Umiejętności zakładania i obsługi nawodnień kropelkowych oraz fertygacji gleb
 • Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, rozwiązywania problemów, znajdowania rozwiązań
 • Doskonałej organizacji pracy własnej i zespołu
 • Obowiązkowości, rzetelności w wykonywaniu pracy.
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym

Oferujemy:

 • Interesującą, pełną wyzwań pracę w nowocześnie zarządzanej firmie produkcyjno-dystrybucyjnej w oparciu o umowę o pracę na pełny etat
 • Możliwość osobistego i zawodowego rozwoju w młodym i dynamicznym zespole
 • Wynagrodzenie stosowne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
 • Duży zakres samodzielności na odpowiedzialnym stanowisku
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku aplikowania lub n adres kadry[at]primavega.com.pl,
z dopiskiem „Pracownik ds. nawodnień”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Na dokumentach prosimy umieścić oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm. )”

Pracownik magazynowo-produkcyjny

Miejsce pracy: Wróblewo – gmina Naruszewo powiat płoński

Od kandydata oczekujemy:

 • Pracowitość
 • Sumienność
 • Zaangażowanie
 • Dokładność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zorganizowanie
 • Dobry stan zdrowia
 • Dyspozycyjność do pracy w nienormowanym trybie godzin oraz w weekendy
 • Mile widziane doświadczenie oraz zdolności manualne

Oferujemy:

 • Możliwość uzyskania wysokich zarobków zależnych od wyników pracy
 • Praca sezonowa z perspektywą dłuższej współpracy
Poszukujemy osób do zbioru warzyw. Praca w systemie akordowym na terenie Zdunowa, Wróblewa.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku aplikowania lub n adres kadry[at]primavega.com.pl,
z dopiskiem „Pracownik magazynowo-produkcyjny”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Na dokumentach prosimy umieścić oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm. )”

Operator opryskiwacza - ochrona roślin

Miejsce pracy: Zdunowo, Wróblewo - powiat płoński, gmina Załuski i Naruszewo, Region: mazowieckie

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Wykonywanie zabiegów ochrony roślin opryskiwaczem polowym,
 • Serwis i obsługa wykorzystywanych maszyn,
 • Wykonywanie niezbędnych napraw wykorzystywanych maszyn,
 • Prowadzenie zapisów dotyczących zużycia środków ochrony roślin.

Od kandydata oczekujemy:

 • Ukończone szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia
 • Doświadczenia w pracy w gospodarstwie rolno-ogrodniczym
 • Doświadczenia w obsłudze nowoczesnych ciągników i maszyn uprawowych
 • Doświadczenia w pracy przy wykonywaniu zabiegów ochrony roślin
 • Dobrej organizacji pracy
 • Obowiązkowości, rzetelności w wykonywaniu pracy
 • Dyspozycyjność
 • Uprawnienia na obsługę traktorów – warunek konieczny!

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w stabilnym gospodarstwie będącym członkiem Grupy Producentów Warzyw Primavega .
 • Możliwość osobistego i zawodowego rozwoju w dynamicznym zespole. 
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Duży zakres samodzielności na odpowiedzialnym stanowisku.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego za pomocą przycisku aplikowania lub na adres kadry[at]primavega.com.pl z dopiskiem Operator spryskiwacza

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Na dokumentach prosimy umieścić oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm. )”

Dla absolwentów

Miejsce pracy: Zdunowo, Wróblewo - powiat płoński

W związku z ciągłym rozwojem firmy prowadzimy nabór pracowników wśród absolwentów szkół o profilu rolniczym na stanowiska:

 • Traktorzysta
 • Mechanik maszyn rolniczych
 • Pracownik ds. nawodnień

Niewątpliwie są to zawody nieco inne niż pozostałe, dlatego wymagają specyficznych predyspozycji.

Podstawą jest zamiłowanie do aktywnej pracy w terenie i poczucie satysfakcji płynące z efektów uprawy. Potrzebna jest także akceptacja specyficznego trybu życia: bliskości przyrody i niełatwych warunków pracy, często bez względu na pogodę.

Absolwencie!

jeśli posiadasz takie cechy jak:

 • odpowiedzialność,
 • obowiązkowość,
 • chęci do pracy,
 • zaangażowanie w wykonywaniu zadań

to złóż CV za pomocą przycisku aplikowania lub na adres: kadry[at]primavega.com.pl z dopiskiem PRACA

a my umożliwimy:

 • zdobycie doświadczenia
 • podniesienie kwalifikacji poprzez system szkoleń.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Na dokumentach prosimy umieścić oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm. )”

Mechanik maszyn rolniczych

Miejsce pracy: Zdunowo, Wróblewo - powiat płoński

Od kandydata oczekujemy:

 • Doświadczenia w naprawie i obsłudze nowoczesnych maszyn rolniczych,
 • Umiejętności wykonywania bieżących przeglądów maszyn,
 • Umiejętności przeprowadzania napraw maszyn powstałych podczas eksploatacji wraz z wymianą zużytych części oraz regulacją i próbami sprawnościowymi,
 • Prowadzenie segregacji i weryfikacji stanu części zamiennych,
 • Ścisłej współpraca z pozostałymi pracownikami,
 • Dobrej organizacji pracy,
 • Obowiązkowości, rzetelności w wykonywaniu pracy,
 • Dyspozycyjności.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w stabilnej firmie.
 • Możliwość osobistego i zawodowego rozwoju w dynamicznym zespole.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Duży zakres samodzielności na odpowiedzialnym stanowisku.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego za pomocą przycisku aplikowania lub na adres: m.salega[at]primavega.com.pl albo kadry[at]primavega.com.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Na dokumentach prosimy umieścić oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm. )”

Traktorzysta

Miejsce pracy: Zdunowo, Wróblewo - powiat płoński

Od kandydata oczekujemy:

 • Doświadczenia w pracy w gospodarstwie rolno- ogrodniczym
 • Doświadczenia w obsłudze nowoczesnych ciągników i maszyn uprawowych
 • Doświadczenia w pracy przy ochronie roślin
 • Dobrej organizacji pracy
 • Obowiązkowości, rzetelności w wykonywaniu pracy
 • Dyspozycyjność

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w stabilnej firmie.
 • Możliwość osobistego i zawodowego rozwoju w dynamicznym zespole.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Duży zakres samodzielności na odpowiedzialnym stanowisku.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego za pomocą przycisku aplikowania lub na adres: m.salega[at]primavega.com.pl albo kadry[at]primavega.com.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Na dokumentach prosimy umieścić oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm. )”