Jesteśmy młodą i dy­na­micz­nie ro­z­wijającą się Grupą Pro­du­centów Warzyw. Wie­rzymy, że suk­ces fir­my w dużej mie­rze za­leży od pra­cow­ników, ich za­an­gażowania i sa­tys­fak­cji z wy­ko­nywanej pra­cy. Dlatego stwarzamy na­szym pra­cow­nikom możliwość ro­z­woju za­wodowe­go i wspie­ramy ich w ro­z­wija­niu kom­peten­cji niezbędnych do wy­ko­nywania po­wie­rzonych obo­wiązków. Staramy się za­pew­niać pa­kie­ty sz­ko­leń wewnętrz­nych i zewnętrz­nych do­pa­so­wane do kon­kret­nych po­trzeb.
Za­prasza­my do za­po­zna­nia się z pro­fi­lem na­szej fir­my: prima­vega.com.pl

Aktualne oferty pracy

Poszukujemy osób na stanowiska

W celu zapoznania się ofertą prosimy kliknąć w tytuł

Operator platformy do zbioru warzyw

Miejsce pracy: Zdunowo, gmina Załuski oraz Wróblewo gm. Naruszewo, Region: mazowieckie

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • obsługa nowoczesnych platform do zbioru warzyw
 • realizacja zbiorów zleconych przez kierownika obszaru, zgodnie z planami produkcyjnymi
 • nadzór nad pracą pracowników pomocniczych
 • dbałość o jakość i bezpieczeństwo pracy

Od kandydata oczekujemy:

 • minimum rocznego doświadczenia w obsłudze maszyn
 • podstawowej wiedzy z zakresu budowy maszyn rolniczych
 • samodzielności w podejmowaniu decyzji
 • umiejętności pracy w zespole

Oferujemy:

 • umowę o pracę w renomowanym gospodarstwie będącym członkiem Grupy Producentów Warzyw Primavega
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość bezpłatnego zakwaterowania w hotelu pracowniczym
 • bezpłatne posiłki regeneracyjne
 • prywatną opiekę medyczną
 • możliwość skorzystania z kart MultiSport
 • karty płatnicze Sodexo oraz inne świadczenia z ZFŚS
 • ubezpieczenie na życie finansowane przez pracodawcę
 • podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach
Zapraszamy do zapoznania się z profilem Grupy Producentów Warzyw Primavega Sp. z o.o. : www.primavega.com.pl Przesłanie do Gospodarstwo Ogrodnicze Mateusz Rytel danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Gospodarstwo Ogrodnicze Mateusz Rytel w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Pracownik do nocnego sprzątania hali produkcyjnej

Miejsce pracy: Wróblewo Osiedle, gm. Naruszewo

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Sprzątanie hali produkcyjnej z odpadu poprodukcyjnego (odpad z warzyw)
 • Czyszczenie maszyn produkcyjnych- zapewniamy przeszkolenie z używania środków chemicznych
 • Praca w godzinach 19:00-1:00

Od kandydata oczekujemy:

 • Sumienności
 • Zaangażowania
 • Badań sanitarno-epidemiologicznych

Oferujemy:

 • Bogaty pakiet socjalny (opieka medyczna, pakiet Multisport, bony z ZFŚS)
Zapraszamy do zapoznania się z profilem Grupy Producentów Warzyw Primavega Sp. z o.o.: www.primavega.com.pl Przesłanie do Grupy Producentów Warzyw Primavega Sp. z o.o. danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Grupę Producentów Warzyw Primavega Sp. z o.o. w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Pracownik ogólnogospodarczy

Miejsce pracy: Wróblewo Osiedle, gm. Naruszewo

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Utrzymanie czystości w zakładzie pracy poprzez opróżnianie koszy ze śmieci, segregację odpadów oraz ich odpowiednie składowanie

Od kandydata oczekujemy:

 • Uprawnień na wózki widłowe
 • Sumienności
 • Zaangażowania
 • Badań sanitarno-epidemiologicznych
 • Bogaty pakiet socjalny (opieka medyczna, pakiet Multisport, bony z ZFŚS)

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Bogaty pakiet socjalny (opieka medyczna, pakiet Multisport, bony z ZFŚS)
Zapraszamy do zapoznania się z profilem Grupy Producentów Warzyw Primavega Sp. z o.o.: www.primavega.com.pl Przesłanie do Grupy Producentów Warzyw Primavega Sp. z o.o. danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Grupę Producentów Warzyw Primavega Sp. z o.o. w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Specjalista ds. technicznych

Miejsce pracy: Wróblewo Osiedle, gm. Naruszewo

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Bieżące przeglądy, konserwacja, napraw maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • Nadzór nad stanem technicznym i prawidłową eksploatacją środków transportu wewnętrznego
 • Prowadzenie zapisów z awarii i usterek

Od kandydata oczekujemy:

 • Doświadczenia na podobnym stanowisku lub wykształcenia technicznego
 • Sumienności
 • Zaangażowania
 • Badań sanitarno-epidemiologicznych

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Bogaty pakiet socjalny (opieka medyczna, pakiet Multisport, bony z ZFŚS)
 • Wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kwalifikacji
Zapraszamy do zapoznania się z profilem Grupy Producentów Warzyw Primavega Sp. z o.o.: www.primavega.com.pl Przesłanie do Grupy Producentów Warzyw Primavega Sp. z o.o. danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Grupę Producentów Warzyw Primavega Sp. z o.o. w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.